Μητρώα

Μητρώα

Μετάβαση στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Τα Μητρώα πριν την συγχώνευση με το Ν. 4589 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019) έχουν δημοσιευθεί στην προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας.