Μητρώα

Μητρώα

Μετάβαση στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Μετάβαση στα Μητρώα πριν την συγχώνευση με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019) που έχουν δημοσιευθεί στην προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας.