Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -  Accessibility center for individuals with disabilities

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί εξέλιξη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-Δομής υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Θ. και στις 5 πόλεις στις οποίες εδρεύει το Π.Θ.. Ορίζεται ως Σημείο Αναφοράς του Π.Θ. για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης στα Α.Ε.Ι. και ετήσιας έκθεσης προόδου και τη διενέργεια διαβούλευσης με τα μέλη με αναπηρία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το Α.Ε.Ι. Παρέχει πολυδιάστατες υπηρεσίες που απευθύνονται καταρχήν σε φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε εθελόντριες και εθελοντές φοιτήτριες και φοιτητές καθώς και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων του Π.Θ. στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας. Επίσης, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης συνεργάζεται με διάφορους φορείς και συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας. Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης είναι αυτοτελές Τμήμα και υπάγεται στον Πρύτανη του Π.Θ..

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στην Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδα της (prosvasi.uth.gr). Επίσης το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικοινωνήσει με την Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης για να ζητήσει κάποια ενημέρωση ή υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη διαδικασία εγγραφής στην Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της prosvasi.uth.gr, να επικοινωνήσετε με e-mail στο prosvasi [at] uth.gr ή τηλεφωνικά στα 24210 74345 και 2410 684395. Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα της Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης στο Facebook (Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) καθώς και να επικοινωνείτε μέσω αυτής.