Δομές

Οι Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που σχετίζονται με την Έρευνα και τη Καινοτομία οργανώνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα και παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την ανάπτυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων και Καινοτόμων Εφαρμογών του ιδρύματος τα αποτελέσματα των οποίων λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα του ΠΘ στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.