Διαγωνισμοί

Για διαγωνισμούς που ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας της τρέχουσας νέας ιστοσελίδας (7 Φεβρουαρίου 2020), παρακαλώ επισκεφθείτε την προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.