Επαγγελματικές - Δια Βίου

Οι δομές Δια Βίου Μάθησης συνιστούν βασική λειτουργία των σύγχρονων ακαδημαϊκών σχηματισμών καθώς συμβάλλουν στην διαρκή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, στη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποφοίτους ολόκληρου του πλέγματος της μετα-λυκειακής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην συμβολή των επιμορφωτικών διαδικασιών στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με αυτές.

Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα η περαιτέρω ανάπτυξη των τρεχουσών δομών προκειμένου να μετατραπούμε σε ένα κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης που θα προσφέρουμε ευκαιρίες μάθησης σε χιλιάδες νέους και νέες που χαράζουν το βηματισμό τους στον επαγγελματικό στίβο. Στη κατεύθυνση αυτή αναπτύσσουμε διαρκώς νέες πρωτοβουλίες εκμεταλλευόμενοι τις εκάστοτε θεσμικές, αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες