Ηλεκτρονική Γραμματεία

Person in gray sweater using black laptop computer

Μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι φοιτητές μπορούν να:

  • κάνουν δηλώσεις μαθημάτων
  • δουν τις βαθμολογίες τους
  • να αιτηθούν πιστοποιητικά

 

Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.