Πρακτικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξελίσσει συνεχώς ψηφιακές εφαρμογές και μηχανισμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με αμεσότητα, υπερβαίνοντας κατά το δυνατόν τη γραφειοκρατία. Μη διστάζετε να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω υπηρεσίες αλλά και να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις στο αρμόδιο Προσωπικό του Πανεπιστημίου που θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.