Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σας επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά αυτή του υποψηφίου, ενεργού ή παλαιότερου φοιτητή, του μέλους της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, του επισκέπτη του ιστοτόπου, του εργαζομένου, του προμηθευτή ή του συνεργαζόμενου τρίτου. Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημιουργήθηκε το παρακάτω βίντεο που περιγράφει σύντομα τις βασικές αρχές του Κανονισμού και ενημερώνει για την εφαρμογή του.