Λογότυπα Π.Θ.

Λογότυπα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου 174/21-10-2016 τα νέα λογότυπα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τα παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λογότυπα.

 

Λογότυπα για την επέτειο 30 χρόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

UTH_LOGOS_30YEARS.pdf
UTH_LOGO_USERS_MANUAL.pdf