Σειρά Κατάταξης

wc2

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται πλέον στην 3η  θέση ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ και στα 800 κορυφαία ΑΕΙ παγκοσμίως, σύμφωνα με την World University Rankings, μια από τις διασημότερες λίστες κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως που δημοσιεύεται από την Times Higher Education. Το Π.Θ. έχει επιτύχει κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της διασύνδεσής της με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει φέτος στο 5% των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με το University Ranking of Academic Performance (URAP) που συγκρίνει την επίδοση περίπου 2500 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 820 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Σημαντική βελτίωση της θέσης σημειώνεται στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενδεικτικά:

  • Στα 150 κορυφαία τμήματα φυσικής αγωγής παγκοσμίως κατατάσσεται το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ, σύμφωνα με την δημοφιλή λίστα κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU).
  •  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ. κατατάσσεται στα 320 κορυφαία τμήματα οικονομικών επιστημών παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη IDEAS - RePeC.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέχει επίσης σταθερά καλή θέση στις πιο αναγνωρίσιμες διεθνώς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, όπως η SCImago Institutions Rankings (SIR), η Center for World University Rankings (CWUR) και η Centre for Science and Technology Studies (CWTS)- Leiden Ranking.