Σειρά Κατάταξης

wc2

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται πλέον στην 3η  θέση ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ και στα 800 κορυφαία ΑΕΙ παγκοσμίως, σύμφωνα με την World University Rankings, μια από τις διασημότερες λίστες κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως που δημοσιεύεται από την Times Higher Education. Το Π.Θ. έχει επιτύχει κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της διασύνδεσής της με την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει φέτος στο 5% των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με το University Ranking of Academic Performance (URAP) που συγκρίνει την επίδοση περίπου 2500 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 820 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Σημαντική βελτίωση της θέσης σημειώνεται στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενδεικτικά:

  • Τμήμα Κτηνιατρικής

Στη θέση 88 των κορυφαίων κτηνιατρικών σχολών παγκοσμίως κατατάσσεται το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βάση την κατάταξη Academic Ranking of World Universities (‘κατάλογος Σαγκάης’) για το έτος 2020. Το Τμήμα κατατάσσεται στην 45η θέση μεταξύ των κτηνιατρικών σχολών στην Ευρώπη και στην θέση μεταξύ των κτηνιατρικών σχολών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, το Τμήμα πετυχαίνει την καλύτερη κατάταξη κατά επιστημονικό πεδίο μεταξύ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βρίσκεται στην 5η θέση στις κατατάξεις κατά επιστημονικό πεδίο μεταξύ όλων των τμημάτων των Ελληνικών πανεπιστημίων.

  • Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού βρίσκεται στις θέσεις 100-150, με βάση την δημοφιλή λίστα κατάταξης της Σαγκάης - Academic Ranking of World Universities (ARWU) για το 2020, κάτι που το φέρνει 1ο ανάμεσα στα υπόλοιπα ελληνικά ομοειδή Τμήματα.

  • Tμήμα Οικονομικών Επιστημών

To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ. κατατάσσεται στα 320 κορυφαία τμήματα οικονομικών επιστημών παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη IDEAS - RePeC.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέχει επίσης σταθερά καλή θέση στις πιο αναγνωρίσιμες διεθνώς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, όπως η SCImago Institutions Rankings (SIR), η Center for World University Rankings (CWUR) και η Centre for Science and Technology Studies (CWTS)- Leiden Ranking.