Διεθνής Κινητικότητα

Διεθνής Κινητικότητα

Η Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107 (International Credit Mobility) που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των επιλέξιμων ευρωπαϊκών χωρών του Προγράμματος, από και προς τις χώρες που εδρεύουν σε όλον τον πλανήτη, τις ονομαζόμενες Χώρες-Εταίρους κατόπιν υποβολής προτάσεων εκ μέρους των Πανεπιστημίων και έγκρισής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεκάδες φοιτητές και μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν αποκομίσει θετικές εμπειρίες από αυτή την ευκαιρία επαφής με άλλα περιβάλλοντα μάθησης, διδασκαλίας και ακαδημαϊκής οργάνωσης σε χώρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ κτλ.

http://erasmus.uth.gr/gr/kinitikotita/kininikotita-info-gr