Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός -  Childcare Center

Στο  campus Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα λειτουργεί Παιδικός Σταθμός, ο οποίος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στην περιοχή του Αγροκτήματος με ωράριο λειτουργίας 8:00 π.μ.-16:00 μ.μ..
 Φιλοξενούνται νήπια ηλικίας 2,5 έως 4 ετών των οποίων οι γονείς έχουν εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο (τακτικό και έκτακτο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές όλων των βαθμίδων δικαιούχοι των νόμιμων παροχών σπουδαστικής μέριμνας).
 Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι να παρέχει ένα ασφαλές, ζεστό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που θα συμβάλλει,  ώστε τα φιλοξενούμενα νήπια να ικανοποιήσουν την έμφυτη ανάγκη τους για παιχνίδι, εξερεύνηση, επικοινωνία, μάθηση στο μέγιστο βαθμό. Παράλληλα, ο Παιδικός Σταθμός στοχεύει να ενισχύσει την ολόπλευρη και αρμονική τους ανάπτυξη αξιοποιώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και οργανώνοντας  ποικίλες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές).

Αιτήσεις εγγραφής
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου και συμπληρωματικά από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου  κάθε έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Γαιόπολις- Π.Ο. Λάρισας -Τρικάλων, 41 500 Λάρισα
Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσαμάγκου
Τηλέφωνο: 2410 684342
FAX : 2410 684342
e-mail : paidikos [at] uth.gr (paidikos[at]uth[dot]gr)