Προπτυχιακές

Τμήμα Βιοχημείας

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνονται σε οκτώ σχολές και τριανταπέντε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε καινοτόμους και σύγχρονους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Επιπλέον μέσω του Συμβουλίου Ένταξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ολοκληρώνονται δεκαοκτώ προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και χορηγούνται οι σχετικοί τίτλοι σπουδών.

Επενδύουμε στην καινοτομία, την τεχνολογία, και την έρευνα μέσα από ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν την διαφορά στον κόσμο του αύριο.

 

 

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες