Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος δίνεται αυτόματα και δωρεάν σε όλους τους αποφοίτους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Στην ιστοσελίδα υπάρχει ένα συμπληρωμένο παράδειγμα παραρτήματος διπλώματος.

Diploma Supplement

 

Πιστοποίηση DS Label Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πιστοποίηση DS Label Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα τρία πρώτα ελληνικά ΑΕΙ που αποκτά την πιστοποίηση DS Label της Ευρωπαϊκής Επιτροπής