Ιστορία

Ιστορία

 

Α. Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιελάμβανε τα ακόλουθα πρώτα τμήματα:

  • Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής
  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  • Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη ΠΘ

 

 

Β. Διοικητική Εξέλιξη

Αρχικά, η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανατέθηκε σε Διοικούσα Επιτροπή, όπως όριζε το Π.Δ. 83/1984. Έργο της Διοικούσας Επιτροπής ήταν η ίδρυση και στελέχωση των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης του καθώς και η προετοιμασία της ακαδημαϊκής του λειτουργίας μέχρι την αυτονόμησή του εκλογή Πρυτανικών Αρχών.

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή διορίσθηκε τον Μάρτιο του 1984 με έδρα την Αθήνα, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 1994 η έδρα της Διοικούσας Επιτροπής μεταφέρθηκε στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Βόλο.

Πρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής διετέλεσαν οι:

1. Καθηγητής Παντελής Γ. Λαζαρίδης (ΑΠΘ) 1984 - 1990

2. Καθηγητής Πέτρος Γέμτος (ΕΚΠΑ) 1990 - Σεπτέμβριος 1993

3. Καθηγητής Δημήτρης Ψωινός (ΑΠΘ) Σεπτέμβριος 1993 - Νοέμβριος 1993

4. Καθηγητής Ιωάννης Γεωργάτσος (ΑΠΘ) Δεκέμβριος 1993 - Δεκέμβριος 1998

Οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων πρυτανικών αρχών του ΠΘ έγιναν τον Δεκέμβριο του 1998 και εκλέχθηκαν ο Καθηγητής Παντελής Γ. Λαζαρίδης ως Πρύτανης και οι Καθηγητές Νικόλαος Αράβας και Κωνσταντίνος Μπαγιάτης ως αντιπρυτάνεις. Η Διοικούσα Επιτροπή έπαυσε και τυπικά να ασκεί τα καθήκοντά της με τον διορισμό των πρώτων πρυτανικών αρχών, οι οποίες ανέλαβαν έκτοτε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Στις εκλογές που έγιναν το 2002 Πρύτανης εκλέχθηκε ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μπαγιάτης με αντιπρυτάνεις τον Καθηγητή Ν. Μήτση και τον Αναπληρωτή Καθηγητή (σήμερα Καθηγητή) κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Στις εκλογές του 2005 Πρύτανης επανεξελέγη ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μπαγιάτης με αντιπρυτάνεις τους κκ Καθηγητές Ν. Μήτση και Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή (σήμερα Καθηγητή) κο Αγγελο Κότιο. Από τις εκλογές του 2008 Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης με αντιπρυτάνεις τους κκ Καθηγητές Ιωάννη Θεοδωράκη και Βασίλειο Μποντόζογλου και τον Αναπληρωτή Καθηγητή (σήμερα Καθηγητή) κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκη. Από τις εκλογές του Μαρτίου 2013 Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννης Μεσσήνης.

Στις εκλογές του Ιουνίου 2014 Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεώργιος Πετράκος.

Στις εκλογές του Μαΐου 2018 Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης και οι αντυπρυτάνεις κκ αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης, καθηγητής Στέφανος Παρασκευόπουλος.

Στις εκλογές του Ιουνίου 2023 Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης και οι αντυπρυτάνεις κκ καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης, καθηγητής Σπυρίδων Καραμάνος, καθηγητής Ευθύμιος Προβίδας, καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.