Απόφοιτοι

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοί μας αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Βασική αποστολή του Γραφείου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τους/τις αποφοίτους του, η συμβολή στην ανέλιξη των μελών του και η ανάδειξη, προβολή και προώθηση του έργου και της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα μέλη της κοινότητας αποφοίτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διατηρώντας την επαφή του με το πανεπιστήμιο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους παλιούς συμφοιτητές  και φίλους τους, αλλά και με άλλους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν την δυνατότητα να:

•    Ανταλλάσουν γνώσεις, εμπειρίες και πληροφορίες για επαγγελματικά και ακαδημαϊκά θέματα

•    Προβάλουν το έργο τους και να αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας και της καινοτομικής προσφοράς

•    Προσφέρουν καθοδήγηση και χρήσιμες πληροφορίες σε άλλους αποφοίτους

•    Προβάλλουν το έργο και την ταυτότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

•    Διατηρούν κοινωνικές επαφές με πρώην συμφοιτητές και φίλους, αλλά και με άλλους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

•    Συμμετέχουν εθελοντικά και να στηρίζουν δράσεις τόσο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και της κοινότητας αποφοίτων του πανεπιστημίου.