Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τους στόχους, τη διοίκηση και το προσωπικό του ΚΞΓ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων και τις δράσεις του.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμάθηση και αποτελεσματική χρήση των ξένων γλωσσών μπορεί να συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην κάλυψη των αναγκών σε ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των καλών πρακτικών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, απευθυνόμενο στις πραγματικές ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σύνολό της.

Ειδικότερα, κάποιοι από τους στόχους του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι οι εξής:

  1. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής) για ειδικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς στους προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  2. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών γενικών σκοπών (επιπλέον των βασικών που διδάσκονται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και η προώθηση της πολυγλωσσίας και πολuπολιτισμικότητας, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της τοπικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τους «πολίτες του κόσμου».
  3. Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι υλοποιούν τμήμα των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  4. Η υλοποίηση ερευνητικών έργων και η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων.
  5. Η πραγματοποίηση διμερών-διαπανεπιστημιακών συμφωνιών με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα ξένων γλωσσών του εξωτερικού, με σκοπό την κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση ή/και διδασκαλία.
  6. Η συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 101/24-1-2017) ως μετεξέλιξη, αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του λειτουργούντος «Γραφείου Ξένων Γλωσσών». Aποτελεί ακαδημαϊκή δομή, η οποία εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη, που είναι αρμόδιος για τα ακαδημαϊκά θέματα και διοικείται από 5μελές Συμβούλιο Διοίκησης, αποτελούμενο από τρεις καθηγητές του Ιδρύματος, της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και δύο μέλη ΕΕΠ του Κέντρου, που ορίζονται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση του Πρύτανη.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται από τους Καθηγητές-μέλη του Συμβουλίου. Ισάριθμοι αναπληρωματικοί των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται με την ίδια διαδικασία. Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης είναι διετής (ΦΕΚ Β’ 101/ 24.01.2017).

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Ιωάννης Θεοδωράκης, τηλ. 2421074512, email: vrec-academic [at] uth.gr (vrec-academic[at]uth[dot]gr)

Πρόεδρος

Αβραμίδης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, τηλ. 2421074853, email: avramidis [at] uth.gr (avramidis[at]uth[dot]gr)

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αργυρούλης Βασίλειος, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας, τηλ. 2421074684, email: vargi [at] uth.gr (vargi[at]uth[dot]gr)

Μέλη

Σηφάκη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, τηλ. 2421006363, email: evsifaki [at] uth.gr (evsifaki[at]uth[dot]gr)

Μουτή Άννα, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας, τηλ. 2231066917, email: mouti [at] uth.gr (mouti[at]uth[dot]gr)

Ευδωρίδου Ελισσάβετ, Ε.Ε.Π. Ιταλικής Γλώσσας, τηλ. 24210-74682, email: elev [at] uth.gr (elev[at]uth[dot]gr)

 

Γραμματεία Κέντρου Ξένων Γλωσσών
Ευθύμιος Παπαγεωργίου, Tηλ.2421074682, εσωτ. 4682, email: language-center [at] uth.gr (language-center[at]uth[dot]gr)

Βρείτε μας στο Facebook (Νέα, Ανακοινώσεις μαθημάτων, εκδηλώσεις κ.τ.λ.)

Δρ. Όλγα Κεχαγιά Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Όλγα Κεχαγιά

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   ok [at] uth.gr (ok[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-73259

 

https://europa.eu/regions-and-cities/

Πίνακες Αξιολόγησης Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023

Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφίων για την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 5784/23/ΓΠ2 για το Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023

Δρ. Βασίλειος Ε. Αργυρούλης Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Βασίλειος E. Αργυρούλης

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   vargi [at] uth.gr (vargi[at]uth[dot]gr) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74684

Δρ. Μαριάνθη Μπατσίλα Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Μαριάνθη Μπατσίλα

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   marbatsila [at] uth.gr (marbatsila[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74682

Ελευθερία Ντέλιου Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Ελευθερία Ντέλιου

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   enteliou [at] uth.gr (enteliou[at]uth[dot]gr)    

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74684

Δρ. Ευαγγελία Ξηροφώτου Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Ευαγγελία Ξηροφώτου

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:  exirofotou [at] uth.gr (exirofotou[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74682  

Δρ. Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου Mαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   anastasia [at] uth.gr (anastasia[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74684

Δρ. Ντιάνα Κάκαρη Mαθήματα Γαλλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Ντιάνα Κάκαρη

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   dikakari [at] uth.gr (dikakari[at]uth[dot]gr) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74683

Δρ. Βασιλική Τσελά Mαθήματα Γαλλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Βασιλική Τσελά

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   vtsela [at] uth.gr (vtsela[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74682

Δρ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου Mαθήματα Γερμανικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   evpap [at] uth.gr (evpap[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74733

Δρ. Ελισάβετ Ευδωρίδου Mαθήματα Ιταλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Δρ. Ελισάβετ Ευδωρίδου

Μέλος Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Email επικοινωνίας:   elev [at] uth.gr (elev[at]uth[dot]gr) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   24210-74480