Σίτιση

Εικόνα από το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, ακαδ. έτους 2019-2020, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη 12 Ιουνίου 11:00 π.μ. έως και Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

• Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Για υποβολή αίτησης σίτισης πατήστε στο σύνδεσμο: https://merimna.uth.gr (ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται η χρήση VPN)

 

Αναλυτικά στοιχεία Φοιτητικών Εστιατορίων

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

 

Σχετικά  Έγγραφα