Σίτιση

Εικόνα από το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου.

• Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. (απαιτείται σύνδεση VPN),  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται πριν τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου οι φοιτητές να λάβουν σίτιση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει τη δωρεάν σίτιση σε ορισμένο αριθμό φοιτητών/φοιτητριών ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 

• Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Αναλυτικά στοιχεία Φοιτητικών Εστιατορίων

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

 

Σχετικά  Έγγραφα