Θέματα Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανασυγκροτήθηκε με απόφαση της 222ης/ 27-9-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου ως εξής:

1. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

2. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας

3. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

4. Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

5. Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

6. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

7. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

8. Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

9. Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας

 

Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο:

 

  ethics [at] uth.gr (Επικοινωνήστε με την Επιτροπή)

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

 

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτεί τριμελή Εσωτερική υποεπιτροπή Ηθικής και  Δεοντολογίας, σύμφωνα με αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου στις αρ. 6/9-10-2018 και 53/23-10-2019 συνεδριάσεις του.

Η κάθε υποεπιτροπή, σε επίπεδο τμήματος, ασχολείται με θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών.

Σχετικά Υποδείγματα