Ανοικτά Μαθήματα

Ανοικτά Μαθήματα

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελούν μια πρωτοβουλία που μορφοποιήθηκε μετά από μακροχρόνια και κοπιώδη προσπάθεια μελών ΔΕΠ και επιστημονικών συνεργατών του Πανεπιστημίου. Είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα για όλους στον ιστότοπο των Ανοικτών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)

Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες, οποιοσδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του μπορεί να τα παρακολουθήσει.

Προσφέρουν νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση σε ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.