Νέα Προγράμματα

Νέα Προγράμματα

Πρόγραμμα Χορήγησης Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών Νέων Ερευνητών/τριών

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων

Για το διάστημα 2018-2020 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης τριετών Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ με τίτλο «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», που έχει ως σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά επιστημόνων της χώρας. Η δωρεά του ΙΣΝ υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ερευνητικών δομών με στόχο την προσέλκυση ταλέντου και την παραμονή νέων ερευνητών/τριών στην Ελλάδα.  Το συγκεκριμένο έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί μέρος της δωρεάς του ΙΣΝ για την υποστήριξη 11 ερευνητικών δομών σε όλη την Ελλάδα. Μέσω της δωρεάς υποστηρίζεται η εκπόνηση 20 τριετών μεταδιδακτορικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πληροφορίες για τις συγκεκριμένες μεταδιδακτορικές έρευνες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ:

Περιλήψεις προγράμματος είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών στο Π.Θ. με δωρεά από το ΙΣΝ.pdf

Πρώτα αποτελέσματα των μεταδιδακτορικών υποτροφιών που εκπονούνται στο πλαίσιο της δράσης μπορείτε να αναζητήσετε εδώ:

Αποτελέσματα Α΄ έτους υλοποίησης προγράμματος είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών στο Π.Θ. με δωρεά από το ΙΣΝ.pdf