Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Academic Calendar

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων.
Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στις αρχές Ιουνίου.  Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο υπουργός παιδείας ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των κανονικών ημερομηνιών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας.

Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους:
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Οι τρεις εξεταστικές περίοδοι διαρκούν τρεις εβδομάδες, μπορούν όμως να επεκταθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος και  απόφασης της Συγκλήτου.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται:
Οι διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Από 23 Δεκεμβρίου ως 6 Ιανουαρίου.
Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ KAI ΑΡΓΙΩΝ

H 28η Οκτωβρίου:  (Εθνική εορτή).
H 17η Νοεμβρίου: (Επέτειος Πολυτεχνείου).
H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή).
H 25η Μαρτίου:  (Εθνική εορτή).
H 1η Μαΐου:  (Εργατική εορτή – απεργία).
Καθαρά Δευτέρα: (Κινητή αργία).
Του Αγ. Πνεύματος: (Κινητή θρησκευτική εορτή).

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Η 18η Οκτωβρίου: Εορτή του πολιούχου της πόλης της Λαμίας, Αγίου Λουκά.
Η 4η  Δεκεμβρίου: Εορτή του πολιούχου της πόλης της Καρδίτσας, Αγίου Σεραφείμ.
Η 6η Δεκεμβρίου: Εορτή του πολιούχου της πόλης του Βόλου, Αγίου Νικολάου.
Η 15η Μαΐου: Εορτή του πολιούχου της πόλης της Λάρισας, Αγίου Αχιλλείου