Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής (ΓΦΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στελεχώνεται από τα μέλη Ε.Ε.Π. φυσικής αγωγής Καφενταράκη Ιωάννη, Κεραμίδα Παναγιώτη και Παππά Άρτεμη.

Το ΓΦΑ προσβλέπει στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης των φοιτητών και φοιτητριών, την ενίσχυση του πνεύματος της ομαδικότητας μέσω της συμμετοχής τους στις πανεπιστημιακές αθλητικές ομάδες και στην προώθηση της ευγενούς άμιλλας. Οι αθλητικές ομάδες του πανεπιστημίου λαμβάνουν μέρος σε διοργανώσεις διατμηματικών πρωταθλημάτων ή και σε αθλητικές φοιτητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα υφίστανται τμήματα που απευθύνονται στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλούμενων.

Το ΓΦΑ εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στον πανεπιστημιακό αθλητισμό, καθώς και για την αναβάθμισή του. Οι στόχοι που έχουν τεθεί εξυπηρετούνται από σειρά δράσεων, όπως:

  • η γνωριμία και συμμετοχή των φοιτητών/τριών και εργαζομένων του πανεπιστημίου με αθλήματα που απαντούν στις προσωπικές ανάγκες και αθλητικούς στόχους των αθλούμενων,
  • κατάρτιση προγραμμάτων άθλησης, ανάλογα με τις ανάγκες των αθλούμενων
  • η διοργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων,
  • η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλους της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.), σε διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EUSA – FISU).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Λάρισα μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: http://sports.teilar.gr Υπεύθυνος: κ. Γ. Μπούτλας

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων στη Λαμία μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: