Διεθνή Π.Μ.Σ.

Διεθνή Π.Μ.Σ.

Η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα επιβεβαιώνεται επίσης και από τη διοργάνωση  κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και την υπογραφή αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας που καθορίζουν το επιστημονικό πλαίσιο συνεργασίας.

English-Speaking Master’s Programs