Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ. δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

 

 

Επικοινωνία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των τμημάτων μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Συμβουλευτικής, ανεξαρτήτως από την πόλη στην οποία φοιτούν.

Αρχικά θα πρέπει οπωσδήποτε να στέλνουν ένα αίτημα συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο:

 Ιστότοπος: http://kesypsys.uth.gr/