Σύμφωνα Συνεργασίας

Σύμφωνα Συνεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στοχεύοντας στην προβολή και διεθνοποίηση, καθώς και στη διεύρυνση των ερευνητικών συνεργασιών επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε επιστημονικές συνεργασίες, συναντήσεις, ανταλλαγές με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Διεθνείς Οργανισμούς, για διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, με κοινές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες και Σύμφωνα Συνεργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρείτε στο γραφείο Erasmus + και στο Κέντρο διεθνούς Εκπαίδευσης.