Περιβάλλον

Περιβάλλον

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τρίτο μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχουμε ως κομβική μας προτεραιότητα την  συνεχή ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Βασιζόμαστε στη πεποίθηση πως ο ανεκτίμητος πλούτος του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι οι άνθρωποι του και θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοβουλιών τόσο των μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων όσο και του υπόλοιπου προσωπικού, ερευνητών, επισκεπτών καθηγητών, υποψηφίων διδακτόρων. Ο προσανατολισμός της έρευνας μας έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, την κατανόηση του σύνθετου κόσμου που ζούμε, το περιβάλλον, τη βιώσιμη κινητικότητα, την υγιή και σταθερή οικονομία και εργασία, τις πόλεις μας αλλά και τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα των κοινωνιών μας.

Ικανός όρος για να ευδοκιμήσει ένα περιβάλλον Έρευνας είναι η ύπαρξη δομών που μπορούν να υποστηρίξουν τους ερευνητές σε όλες τις φάσεις και τις λειτουργίες της έρευνας τους, στο δαιδαλώδες διαχειριστικό πλαίσιο, τη κανονιστική συμμόρφωση, την προώθηση και προβολή των αποτελεσμάτων. Σε αυτή τη κατεύθυνση δουλεύουν οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν και αυτή η προσπάθεια έχει απτά αποτελέσματα.

Βεβαίως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ιδρύματος, οι συμμαχίες που αναπτύσσονται με φορείς και ιδρύματα της Κοινωνίας των Πολιτών, οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση ανατροφοδοτούν συνεχώς το ερευνητικό περιβάλλον. Είμαστε περήφανοι που το Πανεπιστήμιο μας μπορεί να επιδείξει υψηλούς δείκτες απορροφητικότητας ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτότυπων ερευνητικών προσπαθειών.