Διεθνοποίηση

CI agreement

Διεθνοποίηση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σημαίνει:

Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με διεθνείς σπουδές και διασυνδέσεις. Το Π.Θ. ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχοντας την ευκαιρία να προσελκύσει έναν κρίσιμο αριθμό νέων, δυναμικών, διεθνώς καταρτισμένων, πολύγλωσσων και με διεθνείς διασυνδέσεις μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Τα περισσότερα τμήματα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την οικονομική ανάπτυξη και το ‘brain gain’ με τον επαναπατρισμό ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού υψηλής κατάρτισης από όλο το κόσμο. Η ιστορία του Π.Θ.  μέχρι και σήμερα διαμόρφωσε ένα εγγενώς διεθνοποιημένο μαθησιακό και ερευνητικό περιβάλλον.

Εκπαίδευση εναρμονισμένη στο διεθνές περιβάλλον. Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα τηρούν τα διεθνή πρότυπα και υιοθετούν το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Τα προγράμματα σπουδών είναι διεπιστημονικά και σχεδιασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιούν πολύγλωσση βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο υποχρεούμαστε συνταγματικά να προσφέρουμε προπτυχιακές σπουδές κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Ξεκινώντας από το 2018-2019, προσφέρουμε τώρα ένα αυξανόμενο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται τόσο στους εισερχόμενους διεθνείς όσο και στους Έλληνες φοιτητές/τριες.

Εκπαίδευση προσανατολισμένη στον κόσμο. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών που θα προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί προτεραιότητα του ιδρύματος. Προς αυτή την κατεύθυνση διοργανώνονται ήδη καλοκαιρινά σχολεία καθώς και διεθνή και κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υπηρετούν την εμπέδωση της διεθνούς εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Αυξανόμενος αριθμός διεθνών φοιτητών/τριών. Το Π.Θ. καλωσορίζει κάθε χρόνο διεθνείς φοιτητές που επισκέπτονται το πανεπιστήμιο για σπουδές στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+. Έχουμε συνάψει και διατηρούμε ενεργές περισσότερες από 350 διμερείς συμφωνίες κινητικότητας φοιτητών/τριών με περισσότερα από 250 ΑΕΙ σε όλο τον κόσμο. Το Π.Θ. προσφέρει σήμερα διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης. Επίσης διοργανώνουμε και φιλοξενούμε θερινά σχολεία που προσελκύουν νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το Π.Θ. καλωσορίζει έναν αριθμό ρεκόρ εισερχόμενων διεθνών φοιτητών/τριών από 20 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως. Στο μέλλον στοχεύουμε στην περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων φοιτητών/τριών.

Διεθνές δίκτυο ερευνητικών ομάδων. Οι ερευνητικές ομάδες του Π.Θ. συμμετέχουν ως εταίροι ή συντονιστές σε πλήθος διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Η διεύρυνση του δικτύου της ερευνητικής δραστηριότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της ερευνητικής μας στρατηγικής.

Επισκέψεις διεθνών υποτρόφων και ερευνητών. Οι ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες του ιδρύματος επιδιώκουν την προσέλκυση ταλέντου και νέων υποτρόφων και ερευνητών από τον διεθνή χώρο. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι υπότροφοι ενσωματώνονται στις δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας του Π.Θ. προκειμένου να αποκομίσουμε αμοιβαία εκπαιδευτικά οφέλη.

Ενίσχυση της έκθεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας στο διεθνές περιβάλλον. Η αμοιβαιότητα αποτελεί πυρήνα της στρατηγικής διεθνοποίησης του Π.Θ. Ενθαρρύνουμε έτσι την κινητικότητα των φοιτητών/τριών μας, και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μας. Το Π.Θ. εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  προς όφελος των φοιτητών/τριών και του προσωπικού για να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται, να διδάσκουν, να ερευνούν και να εκπαιδεύονται σε ΑΕΙ σε όλο το κόσμο. Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς ακαδημαϊκοί δεσμοί ενισχύονται μέσω πρακτικών διμερούς κινητικότητας, συνεχούς διεθνούς έκθεσης και ανταλλαγής καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Προώθηση της πολυγλωσσίας. Στο Π.Θ. θεωρούμε την γλωσσική επάρκεια ως απαραίτητη δεξιότητα για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Μέσω του Κέντρου Ξένων Γλωσσών παρέχουμε στους Έλληνες και τους διεθνείς φοιτητές/τριες την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες. Ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σε όλους τους διεθνείς φοιτητές/τριες, ενώ προσφέρονται επίσης μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής γλώσσας και από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 μαθήματα ασιατικών γλωσσών, για Έλληνες αλλά και διεθνείς φοιτητές/τριες.

Ανοιχτή πρόσβαση. Ως δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα εξασφαλίζουμε ότι όλες οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους ημεδαπούς φοιτητές/τριες είναι επίσης διαθέσιμες και για τους διεθνείς φοιτητές/τριες. Προσπαθούμε να παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές/τριες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Παράλληλες δραστηριότητες.  Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και οι συμμετοχικές πρακτικές βρίσκονται στο πυρήνα της παραγωγής μάθησης και γνώσης. Οι διεθνείς φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες συμμετέχουν στην εμπειρία της μάθησης σε απόσταση αναπνοής από τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και παγκοσμίου φήμης τουριστικούς προορισμούς. Προκειμένου να ενισχύσουν την πολιτισμική τους εμβάθυνση, οι διεθνείς φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν σε παράλληλες δραστηριότητες που βασίζονται στους πλούσιους πολιτιστικούς, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς πόρους της περιοχής (θέατρο, μουσική, αθλητισμός, υπαίθριες δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδρομές κλπ.). Επίσης, ενθαρρύνουμε ενεργά τους διεθνείς φοιτητές/τριες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος και κοινωνικές πρωτοβουλίες του Π.Θ. (περιβαλλοντική πολιτική, προσφυγικό, εθελοντισμός κλπ.).