Πρυτανικές Αρχές

Ζήσης Μαμούρης
Πρύτανης: Ζήσης Μαμούρης
Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Πρύτανη +30 24210 74501
Γραμματεία: Μακρυγιάννη Μάρω +30 24210 74502
Γραμματεία: Μοϊάννου Μαρία +30 24210 74515
E-mail: prytanis [at] uth [dot] gr

 

Ιωάννα Λαλιώτου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74510
Γραμματεία: Κατερίνα Πατρώνη +30 24210 74505
E-mail: vrec-rd [at] uth [dot] gr

 

Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Τμήμα Κτηνιατρικής

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74517
Γραμματεία: Ανθή Τσιρογιάννη +30 24210 74720
E-mail: vrec-econ [at] uth [dot] gr

 

Ι. Θεοδωράκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74512
Γραμματεία: Ιωάννα Μοσιου +30 24210 74511
E-mail: vrec-academic [at] uth [dot] gr

 

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγητής Στέφανος Παρασκευόπουλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74507
Γραμματεία: Φιλομήλα Μουγογιάννη +30 24210 74538
E-mail: vrec-adm [at] uth [dot] gr