Πρυτανικές Αρχές

Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Πρύτανης: Χαράλαμπος Μπιλλίνης
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Σύντομο Βιογραφικό

Γραμματεία: +30 24210 74502
Γραμματεία: +30 24210 74515
E-mail: rector [at] uth.gr (rector[at]uth[dot]gr)

 

Ioanns Stefanidis
Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης, Τμήμα Ιατρικής

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη:
Γραμματεία: 2410 684269
E-mail: vrec-rd [at] uth.gr (vrec-rd[at]uth[dot]gr)

 

Spiridon Karamanos
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Σπυρίδων Καραμάνος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74507
Γραμματεία: +30 24210 74538
E-mail: vrec-int [at] uth.gr (vrec-int[at]uth[dot]gr)

 

Providas Efthimios
Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Καθηγητής Ευθύμιος Προβίδας, Τμήμα Περιβάλλοντος

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74517
Γραμματεία: +30 2410 684474
E-mail: vrec-econ [at] uth.gr (vrec-econ[at]uth[dot]gr)

 

Ioannis Anagnostopoulos
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική

Σύντομο Βιογραφικό

Γραφείο Αντιπρύτανη: +30 24210 74512
Γραμματεία: +30 24210 74511
E-mail: vrec-ac-adm [at] uth.gr (vrec-ac-adm[at]uth[dot]gr)