Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο διδασκαλίας και έρευνας και συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον σπουδαστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λειτουργούν με σύγχρονα ακαδημαϊκά πρότυπα, ενθαρρύνουν τη διεπιστημονική συνεργασία και τη συνέργεια με άλλους ερευνητικούς φορείς και αφορούν μεγάλο μέρος των διακρατικών και διαπανεπιστημαικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου μας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μεριμνά για τη συνεχή υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Φοιτητών βελτιώνοντας τις εργαστηριακές και ερευνητικές του υποδομές, δίνοντας ευκαιρίες για την προαγωγή της έρευνας τους και συνδέοντας τις μεταπτυχιακές σπουδές με τη κοινωνία και το επιχειρείν.

Πρότυπος Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (Εγκριση Συγκλήτου 304/1-3-2024) 
Διόρθωση Σφάλματος

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Πολυτεχνική Σχολή (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

 

Σχολή Επιστημών Υγείας (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Τεχνολογίας (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (έδρα Λάρισα)

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (έδρα Τρίκαλα)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών (έδρα Λαμία)

  • Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)
  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
    • Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική
    • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
    • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία του STEM (διιδρυματικό με το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ)
  • Φυσικής (Λαμία)
  • Μαθηματικών (Λαμία)