Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Π.Θ.) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4521/2018, άρθρα 21-27. Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Π.Θ. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει κατά πόσο ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και με φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεκτών αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας αποτελεί ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας, συμβάλλει στην επίτευξη αριστείας και είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή της έρευνας που διεξάγεται στο Π.Θ. από το κοινωνικό σύνολο (άρθρο 21 του Ν. 4521/2018).

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) για την τριετία 2021-2024 και στην  37η/21.12.2021 Συνεδρίασή της, αποφάσισε για τη σύνθεσή της. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 1911/22/ΓΠ/01.02.2022 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την τριετία 2021-2024.

Πρόεδρος

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντιπρόεδρος

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τακτικά μέλη

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μαρία Μαλλιαρού, Αν. Καθηγήτρια, Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Βασιλική Μαυρογιάννη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θεοδώρα Παπαδοπούλου, εξωτερικό μέλος.

Ιωάννα Γεωργιάδου, εξωτερικό μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χριστίνα Ρούση, Επ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αθανάσιος Τσιόκανος, Καθηγητής, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κωνσταντίνος Δήμας, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μαρία Τσιάμη, εξωτερικό μέλος.

Θάνος Τουλούπης, εξωτερικό μέλος.

 

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  μπορούν να συνδεθούν εδώ.

 

Site: Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

E-mail: ehde [at] uth.gr (ehde[at]uth[dot]gr)

 

Πληροφορίες:

Κεντρική Γραμματεία Ε.Η.Δ.Ε.

Γεωργία Ευαγγέλου

Τηλ. 2410 684734

E-mail: gevangelou [at] uth.gr (gevangelou[at]uth[dot]gr)