Εύδοξος

Εύδοξος

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία  που προσφέρει ενημέρωση και πρόσβαση στους/ις φοιτητές/τριες για τα παρεχόμενα Συγγράμματα (παραγγελία-παραλαβή). 

Εισέρχεστε στην εφαρμογή φοιτητών/τριων του Ευδόξου με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από το οικείο Τμήμα.

Αφού συνδεθείτε μπορείτε:

- Να δείτε όλα τα μαθήματα/θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας και τα αντίστοιχα προτεινόμενα συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων

- Να κάνετε προεπισκόπηση του εξώφυλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού αποσπάσματος από κάθε σύγγραμμα

- Να ενημερωθείτε άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα κάθε συγγράμματος καθώς και για τα σημεία παράδοσης στην πόλη σας

- Να επιλέξετε συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες στα οποία έχετε εγγραφεί 

- Να βρείτε τη διεύθυνση του Σημείου Διανομής

Οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής συγγραμμάτων θα βρείτε στον ιστότοπο 'ΕΥΔΟΞΟΣ'.

Είσοδος Φοιτητή/τριας