Διασύνδεση

Στόχος για τους απόφοιτους, τους ερευνητές αλλά και τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η δημιουργική επικοινωνία τους με την αγορά εργασίας, τις τοπικές επιχειρήσεις και τη κοινωνία των πολιτών. Αυτός ο στόχος αποτελεί προτεραιότητα των δομών Διασύνδεσης του ιδρύματος που μέσα από μια σειρά δράσεις προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης και προσωπικής ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες