Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης για τον πλήρη κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την γνωσιακή βάση, την υποστήριξη χρηστών και την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης και εντοπισμού πληροφοριακών πηγών και επιστημονικού περιεχομένου.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ/νσης Μηχανοργάνωσης - Κέντρο Δικτύου και Τηλεματικής

Λογαριασμός Χρήστη

Ηλεκτρονική ταυτότητα και Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Θυρίδες και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανταλλαγή - Αποθήκευση Αρχείων

Αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων

Τηλεφωνία

Επικοινωνία με υπηρεσίες φωνής

Λογισμικό

Διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό

Υπηρεσίες e-Π.Θ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εφαρμογές Διοίκησης

Εφαρμογές υποστήριξης των Διοικητικών Υπηρεσιών

Φιλοξενία Ιστοχώρων

Ιστοσελίδες προσώπων, μονάδων και δράσεων του Πανεπιστημίου

Τηλεκπαιδεύσεις-Τηλεδιασκέψεις

Εργαλεία υποστήριξης διδασκαλίας και έρευνας

Πρόσβαση στο Δίκτυο - Ασφάλεια

Τρόποι σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου

Γραφείο Αρωγής

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες

Υπηρεσίες Υποδομής

Εξυπηρέτηση λειτουργίας άλλων υπηρεσιών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) Open eClass

Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πληροφορίες, πλατφόρμα eClass)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC) Βιβλιοθήκης

Οnline κατάλογος βιβλίων, μονογραφιών και περιοδικών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ταυτόχρονη αναζήτηση πληροφοριακών πηγών

Ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλες τις πληροφοριακές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ιδρυματικό αποθετήριο κλπ.) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ηλεκτρονικά Περιοδικά (e-journals)

Κατάλογος και αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

Συλλογές και αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

Κατάλογος, πληροφορίες και μηχανές αναζήτησης online βάσεων δεδομένων Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ιδρυματικό Αποθετήριο

Ψηφιακή συλλογή και υπηρεσία αναζήτησης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών, και επιστημονικών δημοσιεύσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υπηρεσία Πρόληψης Λογοκλοπής

Διαδικτυακή υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής Turnitin