Συνήγορος του Φοιτητή

Συνήγορος του Φοιτητή - Student Advocate

Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» συστήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021 και έχει εξής αρμοδιότητες:

  • Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
Με την αριθμ. πρωτ. 19259/23/ΓΠ/1-9-2023 (295η/29-8-2023) απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. Συνήγορος του Φοιτητή ορίστηκε η κα Ανδρέου Ελένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του .Π.Θ.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραφείο 13, 4ος όροφος, Νέο κτίριο, Συγκρότημα Παπαστράτου, Αργοναυτών & Φιλλελήνων, Βόλος, 38221
Τηλέφωνο: 2421074691/6974913763
Ε-mail: sinigorosfititi [at] uth.gr (sinigorosfititi[at]uth[dot]gr)
 

Φοιτητές θα γίνονται δεκτοί κάθε Τρίτη και Τετάρτη πρωί 10.30-12.00