Διοικητικές Υπηρεσίες

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες
Προϊστάμενος/η: Πατρώνη Αικατερίνη (Γραμματέας στο Συμβούλιο Διοίκησης)
Τηλέφωνο: +30 24210 74505
Email: rector -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Γραμματή Πουρνάρα
Τηλέφωνο: 2410 684412, 684506 (εσωτ. 2412, 2506)
Email: rector-at-uth.gr
Προϊστάμενος/η: Παλαβάκη Αλεξάνδρα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74629
Email: g-syglitos -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Πατρώνη Αικατερίνη (Γραμματέας στο Συμβούλιο Διοίκησης)
Τηλέφωνο: +30 24210 74505
Email: gsd -at- uth.gr
Τηλέφωνο: +30 24210 74503
Φαξ: +30 24210 74612
Email: gdioik -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο: +30 24210 74595
Email: akadimaika -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Ελένη Τσιρώνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74635
Email: modip-at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Σατήρα Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 2410 684269
Προϊστάμενος/η: Μαρία Αναστασίου(Αποστόλου)
Τηλέφωνο: +30 24210 74709, 74100, 74604, 74645
Email: pr -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74595
Email: akadimaika -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Χαϊνταρλής Νικόλαος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 2410 684496
Προϊστάμενος/η: Μαντούδη Αναστασία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 93007
Προϊστάμενος/η: Βεοπούλου Βασιλική ( Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο: +30 24210 74504
Φαξ: +30 24210 74616
Email: ddioik -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Φασούλα Αρετή (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74584
Φαξ: +30 24210 74617
Email: e-protocol -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Σαρρής Θεμιστοκλής (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 22310 60104
Φαξ: +30 22310 33945
Email: prosoplam -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Καφετζόπουλος Κων/νος
Τηλέφωνο: +30 24210 74586
Φαξ: +30 24210 74616
Email: dprosop -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Κρομμύδα Κωνσταντίνα (Αναπληρώτρια)
Τηλέφωνο: +30 2410 684436
Email: dprosoplar -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Κοτσαμανίδου Δέσποινα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74587
Φαξ: +30 24210 74523
Email: prosop -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Εξάρχου Βασιλική (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 2410684511
Φαξ: +30 2410684512
Email: prosoplar -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Φράγκου Βασιλεία, Διευθύντρια
Τηλέφωνο: +30 24210 74560
Φαξ: +30 24210 74612
Email: dod -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Σπυρόπουλος Δημήτριος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 22310 60156
Προϊστάμενος/η: Καραγιάννης Αχιλλέας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 2410 684202
Προϊστάμενος/η: Ταχούλα Γεωργία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74563
Φαξ: +30 24210 74598
Email: misthodosia -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Πάττα Ευθυμία
Τηλέφωνο: +30 2410 565004
Φαξ: +30 2410 565074
Email: property -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Καραγιάννης Θωμάς (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 24210 74567
Email: promith -at- uth.gr
Τηλέφωνο: +30 24210 74509
Φαξ: +30 24210 74612
Email: logistirio -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Καρέλη Ελένη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 22310 60158
Email: promith-lamia -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Μακκός Φώτιος
Τηλέφωνο: +30 2410 684406
Email: promith-larisa -at- uth.gr
Τηλέφωνο: +30 24210 74519
Φαξ: +30 24210 74569
Email: ekdoseis -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Αναστασίου Ιωάννης (Αναπληρωτής ΠροΙστάμενος)
Τηλέφωνο: 24210 41842
Προϊστάμενος/η: Τσαμασιώτης Σεραφείμ, Διευθυντής
Τηλέφωνο: +30 24210 74559
Email: mhxanorganosh -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Αγγελής Αθανάσιος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο: +30 22310 60110
Email: texnikes -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Παπαδημητρίου Ελένη
Τηλέφωνο: +30 24210 74900
Φαξ: +30 24210 74961
Προϊστάμενος/η: Μάρκος Σωκράτης (Αναπληρωτής)
Τηλέφωνο: +30 24210 74956
Προϊστάμενος/η: Παναγοπούλου Ελένη (Αναπληρώτρια)
Τηλέφωνο: +30 24210 74953
Προϊστάμενος/η: Αυλογιάρης Ηλίας (Αναπληρωτής)
Τηλέφωνο: +30 24210 74944
Προϊστάμενος/η: Κουκουβάνη Μαρία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο: +30 24210 74506
Φαξ: +30 24210 74561
Email: merimna -at- adm.uth.gr
Προϊστάμενος/η: Κουκουβάνη Μαρία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο: +30 24210 74506, +30 24210 74621,+30 24210 74593
Προϊστάμενος/η: Ουρανία-Ηρώ Αλεξάνδρου
Τηλέφωνο: 24210 74193
Email: legal-dept -at- uth.gr
Τηλέφωνο: +30 24210 74904
Email: gts@uth.gr
Προϊστάμενος/η: Αθανάσιος Αγγελής (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 2231060110
Email: agelis -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Κλαψόπουλος Ιωάννης, Διευθυντής
Τηλέφωνο: Εξυπηρέτηση χρηστών Κεντρική Βιβλιοθήκη, Βόλος: +30 24210 06300 και +30 24210 06301
Email: libinfo -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Μεσαλούρης Δημήτριος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο: +30 24210 06430
Email: ee -at- uth.gr
Προϊστάμενος/η: Στυλιανός Κόκκας
Τηλέφωνο: 2410684385