Γραφείο Πρυτανείας (Λάρισα)

Προϊστάμενος/η
Γραμματή Πουρνάρα
Τηλέφωνο
2410 684412, 684506 (εσωτ. 2412, 2506)
Email
rector-at-uth.gr