Παραρτήματα σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία

Τηλ. Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία