Διεύθυνση Διοικητικού

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού («ψηφιακή υπογραφή»)

Η ενημέρωση του υπολοίπου των κανονικών αδειών εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό έντυπο της αιτούμενης άδειας.

Προϊστάμενος/η
Βεοπούλου Βασιλική ( Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο
+30 24210 74504
Φαξ
+30 24210 74616
Email
ddioik -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα