Τμήμα Μισθοδοσίας

Υπηρεσία προβολής Μηνιαίων εκκαθαριστικών

Σας ενημερώνουμε ότι, η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης των μηνιαίων βεβαιώσεων μισθοδοσίας σας, δίνεται πλέον από το taxisnet.

Τη νέα υπηρεσία θα βρείτε εδώ:
Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου (είσοδος με τα στοιχεία σας του taxsinet)

Προϊστάμενος/η
Ταχούλα Γεωργία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74563
Φαξ
+30 24210 74598
Email
misthodosia -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Δικαιολογητικά Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της πληρωμής των εντεταλμένων διδασκόντων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, θα πρέπει να προσκομίσει κάθε συμβασιούχος φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου εγγράφου της τράπεζας (π.χ. αντίγραφου λογαριασμού) από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο αριθμός IBAN, δεδομένου ότι καμία πληρωμή δεν θα διενεργείται με διαφορετικό τρόπο.

Διευκρινίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον μισθοδοτούμενο υπάλληλο, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, πρώτο όνομα πρέπει να είναι εκείνο του μισθοδοτούμενου.