Τμήμα Μορφωτ. Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων

Προϊστάμενος/η
Μαρία Αναστασίου(Αποστόλου)
Τηλέφωνο
+30 24210 74709, 74100, 74604, 74645
Email
pr -at- adm.uth.gr
Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες