Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λαμία)

Προϊστάμενος/η
Ζιάκα Ξένη (Αναπληρώτρια)
Τηλέφωνο
+30 22310 60233