Αυτοτελές Τμήμα Αγροκτήματος

Προϊστάμενος/η
Στυλιανός Κόκκας
Τηλέφωνο
2410684385