Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τηλέφωνο
+30 24210 74503
Φαξ
+30 24210 74612
Email
gdioik -at- adm.uth.gr
Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες

Υπαγόμενες Μονάδες