Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊστάμενος/η
Παλαβάκη Αλεξάνδρα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74629
Email
g-syglitos -at- adm.uth.gr