Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος/η
Κουκουβάνη Μαρία (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)
Τηλέφωνο
+30 24210 74506
Φαξ
+30 24210 74561
Email
merimna -at- adm.uth.gr
Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες