Τμήμα Υποστήριξης Σπουδών, Φοιτητικής Μέριμνας και Μορφωτικών Ανταλλαγών (Λάρισα)

Προϊστάμενος/η
Χαϊνταρλής Νικόλαος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)
Τηλέφωνο
+30 2410 684496