Τμήμα Περιουσίας (Λαμία)

Προϊστάμενος/η
Καραγιάννης Θωμάς (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)