Τμήμα Κατασκευών

Προϊστάμενος/η
Μάρκος Σωκράτης (Αναπληρωτής)
Τηλέφωνο
+30 24210 74956