Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

Προϊστάμενος/η
Ελένη Τσιρώνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74635
Email
modip-at- adm.uth.gr